ayrıntılı arama sorunu

fizikçi hakan burucu

<?php include('../ayar.php');?>

<?php

$gelenyazi=$_POST["arabilgi"];

 

$bolkirparcala = explode(" ",$gelenyazi);

 

for($i=0; $i<=count($bolkirparcala)-1;$i++) {

//echo "<a href=\"ara.php?kelime=$bolkirparcala[$i]\">$bolkirparcala[$i]</a>";

$kayitsorders=@mysql_query("SELECT * dersadi FROM profasor.dersler where id  LIKE '%$bolkirparcala[$i]%' ORDER BY id ASC LIMIT 1",$mysqlbaglantiyap);

if ($bolkirparcala==$gelenyazi){

$bolkirparcala[i]=$gelenyazi;

}else {

while($kayit=@mysql_fetch_array($kayitsorders)){

$id=$kayit["id"];

$dersadi=$kayit["dersadi"];

 

$dersicerik=@trim(@strip_tags(@addslashes(@substr($kayit["icerik"],0,20))));

$derskonuadi=$kayit["konuadi"];

 

 

 

 

 

 

?>

<div class="list-group uyelerlistele">

 

  <button type="button" class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-4 col-xs-4 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=24&id=<?=$id?>"><?=$dersadi?></a></button>

  <button type="button" class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-2 col-xs-2 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=24&id=<?=$id?>"><?=$dersicerik?></a></button>

 

  <button type="button" class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-2 col-xs-2 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=24&id=<?=$id?>"><?=$derskonuadi?></a></button>

 

 

 

   <li  class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-1 col-xs-1 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=21&id=<?=$id?>"><img alt="güncelle" src="../resimler/guncelle.png"><span class="usttenmargin">güncelle</span></img></a>-<a href="?sayfa=23&id=<?=$id?>"><img alt="sil" src="../resimler/sil.png">sil</img></a></li>

 

 

 

  </div>

 

<?php

}

}

}

 

 

for($i=0; $i<=count($bolkirparcala)-1;$i++) {

//echo "<a href=\"ara.php?kelime=$bolkirparcala[$i]\">$bolkirparcala[$i]</a>";

$kayitsorders=@mysql_query("SELECT * FROM profasor.dersler where konu_id  LIKE '%$bolkirparcala[$i]%' ORDER BY id ASC",$mysqlbaglantiyap);

while($kayit=mysql_fetch_array($kayitsorders)){

$id=$kayit["id"];

$dersadi=$kayit["dersadi"];

 

$dersicerik=@trim(@strip_tags(@addslashes(@substr($kayit["icerik"],0,20))));

$derskonuadi=$kayit["konuadi"];

 

 

 

 

 

 

?>

<div class="list-group uyelerlistele">

 

  <button type="button" class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-4 col-xs-4 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=24&id=<?=$id?>"><?=$dersadi?></a></button>

  <button type="button" class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-2 col-xs-2 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=24&id=<?=$id?>"><?=$dersicerik?></a></button>

 

  <button type="button" class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-2 col-xs-2 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=24&id=<?=$id?>"><?=$derskonuadi?></a></button>

 

 

 

   <li  class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-1 col-xs-1 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=21&id=<?=$id?>"><img alt="güncelle" src="../resimler/guncelle.png"><span class="usttenmargin">güncelle</span></img></a>-<a href="?sayfa=23&id=<?=$id?>"><img alt="sil" src="../resimler/sil.png">sil</img></a></li>

 

 

 

  </div>

 

<?php

}

}

 

 

 

 

 

 

 

 

for($i=0; $i<=count($bolkirparcala)-1;$i++) {

//echo "<a href=\"ara.php?kelime=$bolkirparcala[$i]\">$bolkirparcala[$i]</a>";

$kayitsoruyeler=@mysql_query("SELECT * FROM profasor.uyeler where kullaniciadi LIKE '%$bolkirparcala[$i]%' ORDER BY id ASC",$mysqlbaglantiyap);

while($kayit=mysql_fetch_array($kayitsoruyeler)){

$id=$kayit["id"];

$kullaniciadi=$kayit["kullaniciadi"];

 

$email=@trim(@strip_tags(@addslashes(@substr($kayit["email"],0,15))));

$derskonuadi=$kayit["isimsoyisim"];

 

 

 

 

 

 

?>

<div class="list-group uyelerlistele">

 

  <button type="button" class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-4 col-xs-4 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=14&id=<?=$id?>"><?=$kullaniciadi?></a></button>

  <button type="button" class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-2 col-xs-2 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=14&id=<?=$id?>"><?=$email?></a></button>

 

 

 

 

 

   <li  class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-1 col-xs-1 list-group-item uyebilgi1"><a href="?sayfa=14&id=<?=$id?>"><img alt="güncelle" src="../resimler/guncelle.png"><span class="usttenmargin">güncelle</span></img></a>-<a href="?sayfa=23&id=<?=$id?>"><img alt="sil" src="../resimler/sil.png">sil</img></a></li>

 

 

 

  </div>

 

<?php

}

}

 

 

 

?>

30-05-2016 15:30

  ayrıntılı arama sorunu

  fizikçi hakan burucu

  sitemde arama yaptığımda mesela ömer yazdığımda uyelerde ömer aydın geliyor. aydın yazdığımdada geliyor. ancak ömer aydın yazınca ömer aydın iki defa geliyor. sanırım ömer ve aydını iki defa arıyor. bu sorunu nasıl çözerim. yardım eden ve ilgilenenlere şimdiden teşekkürler

  30-05-2016 15:32

   www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
   Web tasarım ve eğitim kaynağınız.