Bu Sisteme Nasıl İçerik Eklenir

hero11 Hamdi Gültekin

Merhaba arkadaşlar, siteye (http://www.polnak.com.tr/) içerik eklemek istiyorum ama yazılar abuk zubuk çıkıyor. Sanırım kodlama dili ile alakalı bir durum. Bakın kod içine baktığımızda yazılan yazı şu şekilde görülmektedir.

Birde ut8 olması gereken kısım, <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251"> olarak görülmektedir.

Sizce ben buraya nasıl içerik ekleyebilirim?

 

TRANS POLNAK d&uuml;nya standartlar&#305;nda

                                                                                                                                             y&uuml;r&uuml;tt&uuml;&#287;&uuml; Nakliyat hizmet sekt&ouml;r&uuml;nde

                                                                                                                                             Ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;kta &uuml;st&uuml;n hizmet anlay&#305;&#351;&#305; ve g&uuml;ven

                                                                                                                                             ilkesi ile yerini korumaktad&#305;r.Nakliyat

                                                                                                                                             sekt&ouml;r&uuml; organize bir hizmet yetene&#287;i ister.

                                                                                                                                             Bu nedenle makine parkurumuzdan nitelikli

                                                                                                                                             &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;m&#305;za g&uuml;&ccedil;l&uuml; ara&ccedil; filolar&#305;m&#305;zdan

                                                                                                                                             h&#305;zl&#305; ve g&uuml;venli nakliyata kadar sekt&ouml;r&uuml;n

                                                                                                                                             beklentilerini kar&#351;&#305;lamaya y&ouml;nelik

                                                                                                                                             &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305;m&#305;z sorunsuz olarak organize

                                                                                                                                             ediliyor.<br>

                                                                                                                                             Ta&#351;&#305;ma alan&#305;ndaki hizmetimiz kalite fark&#305;

                                                                                                                                             ile siz m&uuml;&#351;terilerimize yans&#305;yacakt&#305;r. Bu

                                                                                                                                             nedenle TRANS POLNAK bir &ccedil;ok

                                                                                                                                             m&uuml;&#351;terilerimiz taraf&#305;ndan tercih sebebidir;

                                                                                                                                             &ccedil;&uuml;nk&uuml; ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde kalite ve&nbsp;

                                                                                                                                             g&uuml;ven garantisi devaml&#305;l&#305;&#287;&#305;n garantisidir.

                                                                                                                                             Ama&ccedil; siz m&uuml;&#351;terilerimizin nakliyeden do&#287;acak

                                                                                                                                             giderlerinizin mal sat&#305;&#351; maliyetinde &ouml;nemli

                                                                                                                                             rol oynad&#305;&#287;&#305;n&#305;n d&uuml;&#351;&uuml;ncesinde olarak asgari

                                                                                                                                             maliyet, s&uuml;reklilik arz eden i&#351; ba&#287;lant&#305;lar&#305;

                                                                                                                                             tercih sebebimizdir. &#304;&#351; sirk&uuml;lasyonunun

                                                                                                                                             yo&#287;un oldu&#287;u organizasyonlarda maliyet her

                                                                                                                                             zaman m&uuml;&#351;terilerimize d&uuml;&#351;&uuml;k olarak

                                                                                                                                             yans&#305;maktad&#305;r.&Uuml;r&uuml;nleriniz TRANS POLNAK g&uuml;&ccedil;l&uuml; ara&ccedil; filosu ile bozulmadan

                                                                                                                                             ve fire vermeden zaman&#305;nda yerine ula&#351;&#305;r.

                                                                                                                                             Nitelikli&nbsp; &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305;m&#305;z ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; ara&ccedil;

                                                                                                                                             filomuz ile T&uuml;rkiye'nin her yerinde siz

                                                                                                                                             m&uuml;&#351;terilerimiz ile her zaman birlikteyiz.

                                                                                                                                             Ge&ccedil;mi&#351;teki &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305;m&#305;z gelecekteki

 

                                                                                                                                             &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305;m&#305;z&#305;n garantisidir

12-10-2015 04:12

    www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
    Web tasarım ve eğitim kaynağınız.