Firma rehberinde il bölümü oluşturma

44emre emre ozay

Merhabalar bizim sitemizde firma rehberi bölümü var fakar il secimi yapılamıyor biz aşagıda ki gibi ekleme yaptık fakar olmadı bu konuda yardımcı olabilecek varmıydı

<?php
$sayfa = $_POST["sayfa"];

$icerik = $_POST['icerik'];
if ($icerik == 'firma') {
if ( is_user_logged_in() ) {

if(empty($_POST["baslik"]) )
{
function geriat($gsure,$sayfa){
$gdeger = "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=$sayfa\">\n";
return $gdeger;
}
echo geriat(0,"'$sayfa'");
echo "<script>alert('Lüfen Formdaki Tüm Bilgileri Eksiksiz Doldurun - Yönlendiriliyorsunuz');</script>";
die();
}

extract($_FILES["file"],EXTR_PREFIX_ALL,"file");

for ($i = 0; $i < count($file_name); $i++) {

$ka = $file_name[$i];

if ($ka=='') {
$resim[0] = '';
$resim[1] = '';
$resim[2] = '';
$resim[3] = '';
$resim[4] = '';
$resim[5] = '';
$resim[6] = '';
$resim[7] = '';
$resim[8] = '';
$resim[9] = '';
}
else
{
$rastgele = rand(0,10000);
$trsildim=str_replace("ç","c",$file_name[$i]);
$trsildim=str_replace("Ç","c",$trsildim);
$trsildim=str_replace("ğ","g",$trsildim);
$trsildim=str_replace("Ğ","g",$trsildim);
$trsildim=str_replace("ı","i",$trsildim);
$trsildim=str_replace("İ","i",$trsildim);
$trsildim=str_replace("ö","o",$trsildim);
$trsildim=str_replace("Ö","o",$trsildim);
$trsildim=str_replace("ş","s",$trsildim);
$trsildim=str_replace("Ş","s",$trsildim);
$trsildim=str_replace("ü","u",$trsildim);
$trsildim=str_replace("Ü","u",$trsildim);
$trsildim=str_replace(" ","",$trsildim);
$trsildim=str_replace("/","",$trsildim);
$trsildim=str_replace("(","",$trsildim);
$trsildim=str_replace(")","",$trsildim);
$trsildim=str_replace("'","",$trsildim);
$trsildim=str_replace("+","-",$trsildim);
$trsildim=str_replace("[","",$trsildim);
$trsildim=str_replace("]","",$trsildim);
$trsildim=str_replace("JPG","jpg",$trsildim);
$trsildim=str_replace("JPEG","jpeg",$trsildim);
$trsildim=str_replace("PNG","png",$trsildim);
$trsildim=str_replace("GIF","gif",$trsildim);

$file_name[$i] = $trsildim;

$uzanti = strrchr($file_name[$i],".");
$uzanti = strtolower($uzanti);
$uzantilar = array(".gif",".jpg",".jpeg",".bmp",".tiff",".png");
if(!in_array($uzanti,$uzantilar)){
function geriat($gsure,$sayfa){
$gdeger = "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=$sayfa\">\n";
return $gdeger;
}
echo geriat(0,"'$sayfa'");
echo "<script>alert('Kabul Edilmeyen Dosya Formatı - Yönlendiriliyorsunuz');</script>";
die();
}

$file_name[$i]="fresim/resim".$rastgele.$file_name[$i];
move_uploaded_file( $file_tmp_name[$i], $file_name[$i]);

$resim[0] = $file_name[0];
$resim[1] = $file_name[1];
$resim[2] = $file_name[2];
$resim[3] = $file_name[3];
$resim[4] = $file_name[4];
$resim[5] = $file_name[5];
$resim[6] = $file_name[6];
$resim[7] = $file_name[7];
$resim[8] = $file_name[8];
$resim[9] = $file_name[9];

if ($i == 9) { break; }
}
}

$siteadres = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/";
$kategori = htmlspecialchars($_POST['cat']);
$icerik = htmlspecialchars($_POST['icerik']);
$baslik = htmlspecialchars($_POST['baslik']);
$detay = strip_tags($_POST['detay'],'<p><a><img><table><tr><td><th><br><b><i>');
$adres = htmlspecialchars($_POST['adres']);
$il = htmlspecialchars($_POST['il']);
$telefon = htmlspecialchars($_POST['telefon']);
$eposta = htmlspecialchars($_POST['eposta']);
$websitesi = htmlspecialchars($_POST['websitesi']);
$haritax = htmlspecialchars($_POST['x_coor']);
$haritay = htmlspecialchars($_POST['y_coor']);
$ekleyen = htmlspecialchars($_POST['ekleyen']);

$my_post = array();
$my_post['ID'] = $post_id;
$my_post['post_category'] = array($kategori);
$my_post['post_title'] = $baslik;
$my_post['post_content'] = $detay;
$my_post['post_author'] = 1;
$my_post['post_status'] = 'pending';
$my_post_id = wp_insert_post($my_post);
add_post_meta( $my_post_id, 'adres', $adres);
add_post_meta( $my_post_id, 'il', $il);
add_post_meta( $my_post_id, 'telefon', $telefon);
add_post_meta( $my_post_id, 'eposta', $eposta);
add_post_meta( $my_post_id, 'websitesi', $websitesi);
add_post_meta( $my_post_id, 'haritax', $haritax);
add_post_meta( $my_post_id, 'haritay', $haritay);
add_post_meta( $my_post_id, 'ekleyen', $ekleyen);
add_post_meta( $my_post_id, 'icerik', $icerik);

if( ($resim[0] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'kapak', $siteadres.$resim[0]); }
if( ($resim[1] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'resim2', $siteadres.$resim[1]); }
if( ($resim[2] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'resim3', $siteadres.$resim[2]); }
if( ($resim[3] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'resim4', $siteadres.$resim[3]); }
if( ($resim[4] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'resim5', $siteadres.$resim[4]); }
if( ($resim[5] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'resim6', $siteadres.$resim[5]); }
if( ($resim[6] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'resim7', $siteadres.$resim[6]); }
if( ($resim[7] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'resim8', $siteadres.$resim[7]); }
if( ($resim[8] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'resim9', $siteadres.$resim[8]); }
if( ($resim[9] != '') ){ add_post_meta( $my_post_id, 'resim10', $siteadres.$resim[9]); }

function geriat($gsure,$sayfa){
$gdeger = "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=$sayfa\">\n";
return $gdeger;
}
echo geriat(0,"'$sayfa'");
echo "<script>alert('Firma Eklendi. Onay İçin Bekliyor. Teşekkürler.');</script>";

}
}
else
{
?>


<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="">

<?php $k1id = get_option('panel_k1id');
$arama = wp_dropdown_categories('orderby=name&hide_if_empty=true&hierarchical=1&echo=0&hide_empty=0&depth=3&child_of='.$k1id.'');
if ($arama == '') { ?>
<input type="hidden" name="cat" class="cls-input" value="<?php echo $k1id; ?>" /><div class="clr"></div>
<?php } else { ?>
<div class="msgSuccess">Kategori Seçiniz</div>
<div class="kategorisec">
<?php echo $arama; ?>
</div><div class="clr"></div>
<?php } ?>

<div class="msgSuccess">Firma Adınız</div>
<input type="text" name="baslik" class="cls-input" />
<div class="clr"></div>

<div class="msgSuccess">Firma Adresi</div>
<input type="text" name="adres" class="cls-input" />
<div class="clr"></div>

<div class="msgSuccess">Firma İl</div>BU ŞEKİLDE İL BÖLÜMÜ OLUŞTURULABİLİRMİ
<input type="text" name="il" class="cls-input" />
<option value="trabzon">İzmir</option>
<option value="ankara">Ankara</option>
<option value="istanbul">İstanbul</option>
.
.
.
<div class="clr"></div>BU ŞEKİLDE İL BÖLÜMÜ OLUŞTURULABİLİRMİ

<div class="msgSuccess">Firma Telefonu</div>
<input type="text" name="telefon" class="cls-input" />
<div class="clr"></div>

<div class="msgSuccess">Firma Websitesi</div>
<input type="text" name="websitesi" class="cls-input" />
<div class="clr"></div>

<div class="msgSuccess">Firma Mail Adresiniz</div>
<input type="text" name="eposta" class="cls-input" />
<div class="clr"></div>


<div class="msgSuccess">Resimlerinizi Yükleyin ( Maksimum 10 Adet )</div>
<input type="file" name="file[]" multiple size="40" />
<div class="clr"></div><div class="bosluk"></div>


<div class="clr"></div>
<div class="msgSuccess">Firma Hakkında Bilgiler</div>
<textarea name="detay" class="cls-text"></textarea>
<div class="clr"></div>

<div class="msgSuccess">Firma Harita Bilgisi</div>
<div class="clr"></div>
<div class="tamsayfa">
<div class="clr"></div>
<div id="map" style="width: 726px; height: 300px; border:#96cae3 1px solid;"></div>
<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery-1.js"></script>
<input type="hidden" id="lat" name="x_coor" value="39.9476478239225">
<input type="hidden" id="long" name="y_coor" value="32.8546142578125">
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var latlng = new google.maps.LatLng(39.9476478239225, 32.8546142578125);
var options = {
zoom: 5,
center: latlng,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
draggableCursor: "crosshair",
scrollwheel: false,
streetViewControl: false
};
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), options);
$("#zoom").val(5);
google.maps.event.addListener(map,"click", function(location)
{
GetLocationInfo(location.latLng);
});
google.maps.event.addListener(map,'zoom_changed', function(oldLevel, newLevel)
{
$("#zoom").val(map.getZoom());
});
var initListener;
var marker;
function GetLocationInfo(latlng)
{
if (latlng != null)
{
ShowLatLong(latlng);
UpdateStreetView(latlng);
}
}
function GotoLatLong()
{
if ($("#lat").val() != "" && $("#long").val() != "") {
var lat = $("#lat").val();
var long = $("#long").val();
var latLong = new google.maps.LatLng(lat, long);
ShowLatLong(latLong);
map.setCenter(latLong);
UpdateStreetView(latLong);
}
}

function ShowLink(){
$("#mapLink").html('<a href="ShowMap.php?lat=' + $("#lat").val() +
'&long=' + $("#long").val() + '&zoom=' + $("#zoom").html() + '">Link for this map</a>');
}
function ShowLatLong(latLong)
{
// show the lat/long
if (marker != null) {
marker.setMap(null);
}
marker = new google.maps.Marker({
position: latLong,
map: map});
$("#lat").val(latLong.lat());
$("#long").val(latLong.lng());
$("#address").val((ReverseGeocode(latLong.lat(),latLong.lng(), '#address')));
$("#adresX").val(ReverseGeocode(latLong.lat(),latLong.lng(), '#adresX'));
}
</script>
</div>

<div class="clr"></div>
<input type="hidden" name="ekleyen" value="<?php echo $user_identity; ?>" />
<input type="hidden" name="icerik" value="firma" />

<?php wp_reset_query(); $t2id = get_option('panel_t2id'); ?>
<input type="hidden" name="sayfa" value="<?php echo get_option('home'); ?>/?page_id=<?php echo $t2id;; ?>" />

<input type="submit" value="FİRMA EKLE" class="tamamdir" />

</form>
<?php } ?>

08-10-2014 07:58

  Php

  Türkçe karakter içerenlerde sıkıntı yaşamamak için PLAKA numarası ile listelesen daha rahat olur.

  Her programcı birgün Php yi tadacaktır
  12-10-2014 10:42

   www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
   Web tasarım ve eğitim kaynağınız.