php seletboxdan seçime göre alt kısımdaki textboxa otomatik veri çekme

ege2908 yılmaz eke

merhaba arkadaşlar bir konuda yardıma ihtiyacım var.

şimdi 3 tane veritabanım var birinde personel diğeri firma diğeri rapor

personelde id,ad,unvan  

firmada id,firma adı,firma adresi,firma telefonu

rapordada id personel adı,unvanı,firma adı, firma adresi,firma telefonu

bölümleri var. 

benim yaptırmak istediğim ise rapor sayfasına kayıt girerken personel ismini select boxdan işaretleyince veya seçince alt kısımdaki ünvanı texboxını personel veritabanından otomatik alıp yazdırması bu olay yine aynı şekilde firma adını seçince alt kısımdaki textboxlara adresini telefonu otomatik yazdırması. çünkü buları otomatik yazdırırsa textboxlara ben rapor kaydederken o verilerileri rapor veritabanına kayıt etcem.

kodlar aşağıdaki gibi.

 

<?php require_once('Connections/seyahat.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
if (PHP_VERSION < 6) {
$theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
}

$theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break; 
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
break;
case "date":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;
}
return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO srapor (srapor_id, srapor_personel, srapor_unvan, srapor_firma, srapor_adres, srapor_il, srapor_telefon) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
GetSQLValueString($_POST['srapor_id'], "int"),
GetSQLValueString($_POST['srapor_personel'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['srapor_unvan'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['srapor_firma'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['srapor_adres'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['srapor_il'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['srapor_telefon'], "int"));

mysql_select_db($database_seyahat, $seyahat);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $seyahat) or die(mysql_error());

$insertGoTo = "index.php";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}

mysql_select_db($database_seyahat, $seyahat);
$query_personel = "SELECT * FROM personel ORDER BY personel_adi ASC";
$personel = mysql_query($query_personel, $seyahat) or die(mysql_error());
$row_personel = mysql_fetch_assoc($personel);
$totalRows_personel = mysql_num_rows($personel);

mysql_select_db($database_seyahat, $seyahat);
$query_firma = "SELECT * FROM firma ORDER BY firma_adi ASC";
$firma = mysql_query($query_firma, $seyahat) or die(mysql_error());
$row_firma = mysql_fetch_assoc($firma);
$totalRows_firma = mysql_num_rows($firma);

mysql_select_db($database_seyahat, $seyahat);
$query_srapor = "SELECT * FROM srapor ORDER BY srapor_id DESC";
$srapor = mysql_query($query_srapor, $seyahat) or die(mysql_error());
$row_srapor = mysql_fetch_assoc($srapor);
$totalRows_srapor = mysql_num_rows($srapor);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Başlıksız Belge</title>
</head>

<body>
<table width="1013" height="483" border="1">
<tr>
<td height="199" align="center"><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<table align="center">
<tr valign="baseline">
<td nowrap="nowrap" align="right">Srapor_personel:</td>
<td><select name="srapor_personel">
<?php 
do { 
?>
<option value="<?php echo $row_personel['personel_adi']?>" ><?php echo $row_personel['personel_adi']?></option>
<?php
} while ($row_personel = mysql_fetch_assoc($personel));
?>
</select></td>
</tr>
<tr> </tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap="nowrap" align="right">Srapor_unvan:</td>
<td><input type="text" name="srapor_unvan" value="" size="32" /></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap="nowrap" align="right">Srapor_firma:</td>
<td><input type="text" name="srapor_firma" value="" size="32" /></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap="nowrap" align="right">Srapor_adres:</td>
<td><input type="text" name="srapor_adres" value="" size="32" /></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap="nowrap" align="right">Srapor_il:</td>
<td><input type="text" name="srapor_il" value="" size="32" /></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap="nowrap" align="right">Srapor_telefon:</td>
<td><input type="text" name="srapor_telefon" value="" size="32" /></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td>
<td><input type="submit" value="Kayıt Ekle" /></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="srapor_id" value="" />
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1" />
</form>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
&nbsp;<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><table width="979" border="1">
<tr>
<td>personel adı</td>
<td>personel ünvanı</td>
<td>firma adı</td>
<td>firma adresi</td>
<td>firma ili</td>
<td>firma telefonu</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($personel);

mysql_free_result($firma);

mysql_free_result($srapor);
?>

22-01-2017 12:42

    www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
    Web tasarım ve eğitim kaynağınız.