php soruları acil yardım !

boyaci kemal kemal

Sorular

S1. Bir fonksiyon yazalım adı fk olsun. Bu fonksiyon iki argüman kabul etsin ve aşağıdaki

formülün sonucunu döndürsün.

Sınırlama: Yazdığımız fonksiyonda öntanımlı pow() fonksiyonunu kullanamayız.

fk(x,y)=xy+yx

Ör. fk(2,3)=8+9=17 // fonksiyon 17 döndürür.

S2. Adı saydır olan bir fonksiyon yazalım. Bu fonksiyon iki argüman kabul etsin. Bu argümanlar

sırası ile bir string (satır) ve bir karakter olsun. Fonksiyonumuz karakterin string içerisinda kaç defa

geçtiğini döndürsün.

Ör. saydır(Ahmet Hasan nerede?, a) // fonksiyon aların sayısını (3) döndürür.

S3. Bir fonksiyon yazalım adı ortalama olsun. Bu fonksiyon bir argüman kabul etsin bu argüman

sayılardan oluşan bir dizi(array) olsun ve fonksiyonumuz geriye elemanların ortalamasını

döndürsün.

Ör.

x[0]=1;

x[1]=2;

x[2]=3;

ortalama(x) // fonksiyon geriye sayıların ortalaması olan 2 'yi döndürür.

S4. Bir fonksiyon yazalım adı sifrele olsun. Bu fonksiyon bir argüman alsın. Bu argümanın string

(kelime) olduğunu varsayalım. Sezar şifreleme algorithması ile şifrelenmiş halini geriye

döndürsün.

Tarihte günümüzde uygulana bilen en eski şifreleme yöntemlerinden biri Sezar şifreleme

yöntemidir. MÖ 60-50 yılları arasında Julius Sezar (MÖ 100-44 ) normal alfabedeki harflerin yerini

değiştirerek oluşturduğu şifreleme yöntemini devlet içi haberleşmede kullandı. Bu yöntem

metindeki her harfin alfabede kendisinden 3 harf sonraki harfle değiştirilmesi ile yapılıyordu.

Yeniden okunmak istendiğinde ise işler tersine işliyor ve metindeki harfleri 3 harf önceki harfle

değiştirilip şifrelenmemiş metin ortaya çıkıyordu.

Ör. sifrele(ABZ) // fonksiyondan geriye dönen DEC

S5. Bir fonksiyon yazalım adı harfnotu olsun. Bu fonksiyon bir argüman kabül etsin. Bu

argümanın sayı olduğunu varsayalım ve fonksiyon sayının denk geldiği harf notunu aşağıdaki

tablodan da yaralanarak geriye döndürsün.

Ör. harfnotu(81) // fonksiyon geriye B- döndürür.

15-01-2014 21:47

  Php

  bunlar ev ödevi mi yoksa, yıllık ödev mi ?

  Her programcı birgün Php yi tadacaktır
  17-01-2014 21:44

   TeaMTurkeR Şenol TÜRKER

   Ev odevidir abisi dersde dersi dinlemedigi icin bize yaptircak, sizinde dediğiniz gibi Necmi hocam beleşci sorular :)))

   17-01-2014 21:53

    Php

    atakan448 Atakan Gönül

    soru1 için fonksiyon ile yapınız .operatörleri araştırınz.for döngüsünü lütfen bilmenz gerekir

    14-02-2014 11:53

     www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
     Web tasarım ve eğitim kaynağınız.