PHP_move_uploaded_file_SORUNU

slymn Süleyman ÖKSÜZ

<?php

session_start();

//error_reporting(0);

include "ayar/baglanti.php";

 

$kul_adi =$_SESSION['kullanici'];

 

$pdfad=$vt->real_escape_string($_POST["pdfad"]);

 

$aciklama=$vt->real_escape_string($_POST["metin"]);

   

chmod("klasor/", 0777);

$yol="klasor/";

$yuklemeyedevam=false;

$vtyeyaz = false;

$hedefKlasor = $yol.basename($pdfad.".pdf");

 

 

// Alttaki 10 satır yüklenen dosya tipi açıklamasında pdf ifadesi geçiyor mu ona bakıyor

// Geçiyorsa yüklemelerine izin vereceğiz, yoksa izin vermeyeceğiz. 

// Böylece her tür pdf tipi tek bir hamlede kontrol edilmiş oldu. 

$genelifade = $_FILES["dosya"]["type"];

$aranacakifade   = 'pdf';

$konum = strpos($genelifade, $aranacakifade);

 

if ($konum !== false) {

    $yuklemeyedevam= true;

} else {

    $yuklemeyedevam = false;

    echo '<script type="text/javascript"> alert("Bu dosya türünü yükleyemezsiniz!"); window.location.href="uyepdfpaylas.php";  </script>'; 

}

// Aynı isimde daha önce bir dosya yüklenmişse 

if (file_exists($hedefKlasor)) {

    echo '<script type="text/javascript"> alert("Bu isimde bir dosya mevcut! İsmi değiştirerek tekrar deneyiniz."); window.location.href="uyepdfpaylas.php";  </script>';

    $yuklemeyedevam = false;

    $vtyeyaz = false;

}    

 

if ($yuklemeyedevam==true) {

    //basename ile sadece dosyanın ismi alınıyor. 

    if (move_uploaded_file($_FILES['dosya']['tmp_name'], $hedefKlasor)) 

    { 

            $vtyeyaz = true;

    }

    else{ 

            echo '<script type="text/javascript"> alert("Dosyayı yüklerken bir hata oluştu, Lütfen sonra tekrar deneyiniz."); window.location.href="uyepdfpaylas.php";  </script>';

            $vtyeyaz = false;

    } 

}    

 

if ($vtyeyaz == true) {

    $kullanici = $_SESSION["kullanici"];

    $sql = "INSERT INTO `pdfyukleme` (`kod`, `pdfadi`, `aciklama`, `dosyayolu`, `yukleyen`) VALUES (null, '$pdfad', '$aciklama', '$hedefKlasor','$kul_adi');";

    $vt->query($sql);

    if ($vt->error) { 

        echo "Sorguyu çalıştırırken bir hata oluştu". $vt->error;

        echo "<br /> SQL Kodu: $sql";

    }

    echo '<script type="text/javascript"> alert("Başarı ile yüklendi!"); window.location.href="uyepdfpaylas.php";  </script>';

}

$vt->close(); 

?>Arkadaşlar kodum bu :) if(move_uploaded_file...) kodundaki şartı yerine getirmiyor else ye atlıyor. Çok acil yardım lazım

23-04-2017 03:45

    Benzer Konular:

      www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
      Web tasarım ve eğitim kaynağınız.