Üyeleri düzenleyemiyorum

forumdays Mert Sener

Kod kısmı :


 

<?php

if(@isset($_SESSION["login"])){

include("ayar.php");}

?>

<?php

if(@$_GET['sayfalar']=="uyeduzenle" and @$_GET['id'])

{

$id=$_GET['id'];

$sorgu = ("SELECT * FROM uyeler WHERE id='$id'");

$admin_sorgu = mysql_query($sorgu, $conn) or die(mysql_error());

$uyeler = mysql_fetch_array($admin_sorgu);

?>

<html>

<head>

<title>Yönetici Paneli</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet nofollow" type="text/css" />

</head>

<body>

<form  action="#" method="post">

<form class="form-horizontal">

<fieldset>

 

<!-- Form Name -->

<legend><span class="red"><strong>{</span></strong> Profili Düzenle<span class="red"><strong>}</span></legend>

 

<!-- Text input-->

<div class="control-group">

  <label class="control-label" for="textinput">Adı  :</label>

  <div class="controls">

    <input id="textinput" name="textinput" type="text" placeholder="" value=<?php echo $uyeler['ad']; ?> class="input-medium" />

  </div>

</div>

 

<!-- Text input-->

<div class="control-group">

  <label class="control-label" for="textinput">Soyadı :</label>

  <div class="controls">

    <input id="textinput" name="textinput" type="text" placeholder=""value=<?php echo $uyeler['soyad']; ?> class="input-medium">

  </div>

</div>

 

<!-- Text input-->

<div class="control-group">

  <label class="control-label" for="textinput">Okul Nu :</label>

  <div class="controls">

    <input id="textinput" name="textinput" type="text" placeholder="" value=<?php echo $uyeler['okulno']; ?> class="input-medium">

  </div>

</div>

 

<!-- Text input-->

<div class="control-group">

  <label class="control-label" for="textinput">E mail :</label>

  <div class="controls">

    <input id="textinput" name="textinput" type="text" placeholder="" value=<?php echo $uyeler['email']; ?> class="input-medium">

  </div>

</div>

 

<!-- Text input-->

<div class="control-group">

  <label class="control-label" for="textinput">Sifre :</label>

  <div class="controls">

    <input id="textinput" name="textinput" type="text" placeholder=""value=<?php echo $uyeler['sifre']; ?> class="input-medium">

 

  </div>

</div>

 

<!-- Button -->

<div class="control-group">

  <label class="control-label" for="singlebutton"></label>

  <div class="controls">

    <button id="buton" name="buton" class="btn btn-info">Guncelle</button>

  </div>

</div>

 

</fieldset>

</form>

</body>

</html>

<?php 

if(@$_GET['sayfalar']=="uyeduzenle" and @$_GET['id'])

{

if(@$_POST['buton'])

{

$id = $_POST["id"];

$ad = $_POST["ad"];

$soyad = $_POST["soyad"];

$okulno = $_POST["okulno"];

$email = $_POST["email"];

$sifre = $_POST["sifre"];

$buton = $_POST["buton"];

 

if($buton){

 

$duzenle = mysql_query("UPDATE uyeler SET ad='$ad', sifre='$sifre' WHERE id='$id'");

 

if($duzenle){

 

echo "<center>Üye Düzenlendi</center>";

 

header("Refresh: 2; url= panelim.php?sayfa=Uyeler");

 

}else{

 

echo "<center>Üye Düzenlenemedi</center>";

 

header("Refresh: 2; url= panelim.php?sayfa=Uyeler");

 

}

 

}

mysql_close();

?>

<?php  }  ?>

<?php  }  ?>

<?php  }  ?>


Butona bastığımda kaydetmiyor... Yeniyim lütfen  yardımcı olun
12-04-2015 17:28

    www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
    Web tasarım ve eğitim kaynağınız.