Çoklu resim upload yardım

bytokca Halil Tokca

Selamun aleyküm. Arkadaşlar bir türlü çoklu resim yüklemeyi yapamadım. Yardımlarınızı bekliyorum. Kodları paylaşıyorum. Bu kodlar üzerinde yapmak istiyorum. Çok güzel sınıflar var ama yinede ben bu kodlar üzerinde çalışmak istiyorum.

Resim Yükleme kodları..

<?php
	error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
	ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE);
	if (phpversion() > "5.2.6") { $HTTP_POST_FILES = &$_FILES;}
	define("MAX_SIZE",0);
	define("DESTINATION_FOLDER", "../upload");
	define("hata_yok", "#");
	define("hata_var", "resim_hata.php");
	$_uzanti_kabul_ = "png,PNG,JPG,JPEG,jpg,jpeg,gif,GIF";
	if(strlen($_uzanti_kabul_) > 0){
		$_uzanti_kabul_ = @explode(",",$_uzanti_kabul_);
	} else { $_uzanti_kabul_ = array();}
	$_dosya_ = $HTTP_POST_FILES['resim'];
	if(is_uploaded_file($_dosya_['tmp_name']) && $HTTP_POST_FILES['resim']['error'] == 0){
		$hatalar = "Hata";
		$dosya =$_dosya_['name'];
		$uzanti = strtolower(strrchr($dosya,'.'));
		$_resim_adi_ = substr(md5(rand(0,9999999999)),-10)."-HT".$uzanti;
		$_type_ = $_dosya_['type'];
		$_tmp_resim_adi_ = $_dosya_['tmp_name'];
		$_boyut_ = $_dosya_['size'];
		if($_boyut_ > MAX_SIZE && MAX_SIZE > 0){ $hatalar = "Dosya çok ağır"; }
		$_ekstra_ = explode(".", $_resim_adi_);
		$_ekstra_ = strtolower($_ekstra_[count($_ekstra_)-1]);
		if(!in_array($_ekstra_, $_uzanti_kabul_) && count($_uzanti_kabul_) > 0){ $hatalar = "Uzantı geçerli değil"; }
		if(!is_dir(DESTINATION_FOLDER) && is_writeable(DESTINATION_FOLDER)){ $hatalar = "Hedef klasörü geçerli değil"; }
		if(empty($hatalar)){
			if(@copy($_tmp_resim_adi_,DESTINATION_FOLDER . "/" . $_resim_adi_)){
				header("Location: " . hata_yok);
			} else { header("Location: " . hata_var); }
		} else { header("Location: " . hata_var); }
	}
?>
Mysql Kodları...
<?php
$db_host = "localhost";
$db_baglan = "resimler";
$db_isim = "root";
$db_sifre = "";
$baglan = mysql_pconnect($db_host, $db_isim, $db_sifre) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR); 

if (!function_exists("ck")) {
		function ck($deger, $tur, $tanimlideger = "", $tanimsizdeger = "") 
		{
			if (PHP_VERSION < 6) {
				$deger = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($deger) : $deger;
			}
			$deger = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($deger) : mysql_escape_string($deger);
			switch ($tur) {
				case "text": $deger = ($deger != "") ? "'" . $deger . "'" : "NULL"; break;  
				case "long":
				case "int": $deger = ($deger != "") ? intval($deger) : "NULL"; break;
				case "double": $deger = ($deger != "") ? doubleval($deger) : "NULL"; break;
				case "date": $deger = ($deger != "") ? "'" . $deger . "'" : "NULL"; break;
				case "defined": $deger = ($deger != "") ? $tanimlideger : $tanimsizdeger; break;
			}
			return $deger;
		}
	}
	$kaydett = $_SERVER['PHP_SELF'];
	if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
		$kaydett .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
	}
	if ((isset($_POST["ekle"])) && ($_POST["ekle"] == "resim")) {
		$Sql_Bag = sprintf("INSERT INTO resimler (urun_kat, resim_adi, resim) VALUES (%s, %s, %s)",
		ck($_POST['urun_kat'], "int"),
		ck($_POST['resim_adi'], "text"),
		ck($_resim_adi_, "text"));
		mysql_select_db($db_baglan, $baglan);
		$result = mysql_query($Sql_Bag, $baglan) or die(mysql_error());
		$yonlen = "resimler.php";
		if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
			$yonlen .= (strpos($yonlen, '?')) ? "&" : "?";
			$yonlen .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
		}
		header(sprintf("Location: %s", $yonlen));
	}
Js Kodları...

<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function(){
			function ekle(){
				$("#yuklekutu").append('<input type="file" name="resim[]" id="resim[]" /></span>');
			};
			$("#form").bind("submit", function(){
				$("#sonuclar").empty();
				$(this).attr("target","gelenBilgi");
				$("<img />").attr("src","rsm/bekle.gif").appendTo($("#sonuclar"));
				
				$("#gelenBilgi").bind("load", function(){
					
					var deger = $("#gelenBilgi").contents().find("body").html();
					$("#sonuclar").html(deger);
				});
				
			});
			$('#bekleyin').hide();
		});
	</script>

Resim Yükleme Kodları...

<form name="resim" id="resim" action="<?php echo $kaydett; ?>" method="POST" enctype="multipart/form-data" class="form">
						<div class="siralan">
							<label for="resim">Resim Ekle :</label>
							<input type="file" name="resim[]" id="resim[]" style="width: 300px;" multiple>
							<a href="javascript:void(0);" class="menu" onclick="ekle()">+Yeni Resim Ekle</a>
						</div>
						<div class="siralan" id="yuklekutu"></div>
						<div class="siralan">
							<label>Kategoriyi Seçin:</label>
							<select name="urun_kat" id="urun_kat" class="select validate[required]" style="width: 300px;">
								<?php do { ?>
									<option value="<?php echo $row_urun['urun_id']; ?>" ><?php echo $row_urun['urun_adi_tr']?></option>
								<?php } while ($row_urun = mysql_fetch_assoc($urun)); mysql_free_result($urun); ?>
							</select>
						</div>
						<div class="siralan">
							<label>Resim Adı :</label><input name="res_id" type="hidden">
							<input name="resim_adi" type="text" id="resim_adi" style="width: 300px;"/>
						</div>
						<div class="siralan"><input type="submit" class="submit" value="Ekle" /></div>
						<input type="hidden" name="ekle" value="resim">
          </form>

Yardımlarınızı esirgemeyin.

19-09-2013 12:33

  Php

  yazdığın bu input bir dizi parçasıdır.

  <input type="file" name="resim[]" id="resim[]" style="width: 300px;" multiple>

  aynısından başka ekleyip diziyi çoğaltabilirsin:
  <input type="file" name="resim[]">
  <input type="file" name="resim[]">
  <input type="file" name="resim[]">

   

  Php tarafında bu dosya FOR veya FOREACH ile işlenir.

  $dosyalar =$_FILES['resim'];

  foreach (
   
  $dosyalar as $dosya) {
          echo
  "Dosya adı: " $dosya['name'];
  }

  Her programcı birgün Php yi tadacaktır
  19-09-2013 13:02

   www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
   Web tasarım ve eğitim kaynağınız.