Resimleri Tarihe Göre Sıralama

yengec çağlar

resimleri upload ediyorum, ama tarhie göre sıralanmasını istiyorum. filemtime uygulamam gerekiyor, ama nerede ve nasıl uygulayacağımı bilemiyorum. yardım lütfen. iki farklı kod var, ikisi de aynı işi görüyor.

1. Kod:

$scandir_array = scandir('files');

foreach($scandir_array as $folder){

if(is_dir('files/'.$folder) and $folder!='.' and $folder!='..'){

// define this key in the array, it will be blank, store categories as keys

$categories_array[$folder] = array();

// $total_photos_array[$folder] = 0;

$files_in_dir = scandir('files/'.$folder);

foreach($files_in_dir as $file){

if($file!='.' and $file!='..'){

// if file is not the category thumbnail (thumbnail.jpg) and not _thumb.jpg and not _small.jpg

if($file != "thumbnail.jpg" and substr($file, strlen($file)-10) != "_small.jpg" and substr($file, strlen($file)-10) != "_thumb.jpg"){

// $total_photos_array[$folder]++;

$base_file_name = substr($file, 0,  strlen($file)-4);

// insert this file in the array of files

array_push($categories_array[$folder], $base_file_name);

}

}

}

}

}

krsort($categories_array);

2. Kod:

if ($handle = opendir('files')) {

    while (false !== ($folder = readdir($handle))) {

if(is_dir('files/'.$folder) and $folder!='.' and $folder!='..'){

// define this key in the array, it will be blank, store categories as keys

$categories_array[$folder] = array();

// $total_photos_array[$folder] = 0;

$files_in_dir = scandir('files/'.$folder);

foreach($files_in_dir as $file){

// if file ends in _thumb.jpg

if(strpos($file, '_thumb.jpg') === strlen($file)-10){

// $total_photos_array[$folder]++;

$base_file_name = substr($file, 0,  strlen($file)-10);

// insert this file in the array of files

array_push($categories_array[$folder], $base_file_name);

}

}

}

    }

    closedir($handle);

 

}

krsort($categories_array);
13-02-2015 01:08 Edit:13-02-2015 01:13

  Php

  yengec çağlar

  kodları aşağıdaki yerine oturdu gibi. Tarihe göre _thumb.jpg leri sıralıyor, fakat klasörün içindeki resimler gelmiyor. ne yapabilirim? yok mu yardım edecek birileri?

   

      $categories_array = array();

   

          $images = 'files/';

          if ($handle = opendir($images)) 

          {

              while (false !== ($folder = readdir($handle))) 

              {

          if(is_dir($images.$folder) and $folder!='.' and $folder!='..')

          {

          $categories_array[$folder] = array();

          $files_in_dir = scandir($images.$folder);

          $categories_array[$folder] = filemtime($images.$folder);

          foreach($files_in_dir as $file)

          {

          if(strpos($file, '_thumb.jpg') === strlen($file)-10)

          {

   

   

          $base_file_name = substr($file, 0,  strlen($file)-10);

          array_push($categories_array[$folder],$base_file_name);

          }

          }

   

          }

              }

              closedir($handle);

          }

   

   

          arsort($categories_array);

   

  16-02-2015 09:07 Edit:16-02-2015 09:07

   Php

   yengec çağlar

   çözümlendi:

   $categories_array = array (); 

   $temp_array = array (); 

   $timer_1 = microtime ( true ); 

    

   $scandir_array = scandir ( 'files' ); 

   foreach ( $scandir_array as $folder ) { 

   if (is_dir ( 'files/' . $folder ) and $folder != '.' and $folder != '..') { 

   $timestamp = filemtime ( 'files/' . $folder ); 

   $temp_array[$timestamp] = $folder; 

    

   krsort ( $temp_array ); // sorts an array by key. 

    

   foreach ( $temp_array as $folder ) { 

   // define this key in the array, it will be blank, store categories as keys 

   $categories_array [$folder] = array (); 

   $files_in_dir = scandir ( 'files/' . $folder ); 

   foreach ( $files_in_dir as $file ) { 

   if ($file != '.' and $file != '..') { 

   // if file is not the category thumbnail (thumbnail.jpg) and not _thumb.jpg and not _small.jpg 

   if ($file != "thumbnail.jpg" and substr ( $file, strlen ( $file ) - 10 ) != "_small.jpg" and substr ( $file, strlen ( $file ) - 10 ) != "_thumb.jpg") { 

   $base_file_name = substr ( $file, 0, strlen ( $file ) - 4 ); 

   // insert this file in the array of files 

   array_push ( $categories_array [$folder], $base_file_name ); 

   } // if 

   } // if 

   } // foreach 

   } // foreach

   22-02-2015 12:52 Edit:22-02-2015 12:54

    www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
    Web tasarım ve eğitim kaynağınız.