Php File Upload

Php File Upload - php ile dosya yüklemek istiyorsanız öncelikle form içersinde file olarak belirtilmiş input alanı bulunmalıdır.

Aşağıdaki örnek html formunu kullanabiilirsiniz.

 

<form action="kaydet.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input name="dosya" type="file" id="dosya" /> 
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Ekle" />
</form>

 

dosyayı kaydeden PHP içersinde aşağıdaki gibi değişken çağrılabilir:

 

$gelen=$_FILES["dosya"][´tmp_name´];
$hedef="klasor/".$_FILES["dosya"][´name´];

if(is_uploaded_file($gelen))
{
   move_uploaded_file($gelen,$hedef);
}

Sonuç :

Yüklenen dosya "klasor" isimli dizine taşınmış olur.

Her programcı birgün Php yi tadacaktır
09-01-2010 16:55

    www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
    Web tasarım ve eğitim kaynağınız.