Üye Bilgileri
Nick:yengec
İsim: çağlar
Web sayfası:
Cinsiyet: Erkek
İmza:
Konu sayısı: 1
Cevap sayısı: 2
Kaç günlük üye 5
Son yazdığı Php kodları Forum mesajları
çözümlendi: $categories_array = array ();  $temp_array = array ();  $timer_1 = microtime ( true );    $scandir_array = scandir ( 'files' );  foreach ( $scandir_array as $folder ) {  if (is_dir ( 'files/' . $folder ) and $folder != '.' and $folder != '..') {  $timestamp = filemtime ( 'files/' . $folder );  $temp_array[$timestamp] = $folder;  }  }    krsort ( $temp_array ); // sorts an array by key.    foreach ( $temp_array as $folder ) {  // define this key in the array, it will be blank, store categories as keys  $categories_array [$folder] = array ();  $files_in_dir = scandir ( 'files/' . $folder );  foreach ( $files_in_dir as $file ) {  if ($file != '.' and $file != '..') {  // if file is not the category thumbnail (thumbnail.jpg) and not _thumb.jpg and not _small.jpg  if ($file != "thumbnail.jpg" and substr ( $file, strlen ( $file ) - 10 ) != "_small.jpg" and substr ( $file, strlen ( $file ) - 10 ) != "_thumb.jpg") {  $base_file_name = substr ( $file, 0, strlen ( $file ) - 4 );  // insert this file in the array of files  array_push ( $categories_array [$folder], $base_file_name );  } // if  } // if  } // foreach  } // foreach
Zaman2015-02-22 12:52:41
Php forum sorusu
kodları aşağıdaki yerine oturdu gibi. Tarihe göre _thumb.jpg leri sıralıyor, fakat klasörün içindeki resimler gelmiyor. ne yapabilirim? yok mu yardım edecek birileri?       $categories_array = array();           $images = 'files/';         if ($handle = opendir($images))          {             while (false !== ($folder = readdir($handle)))              {         if(is_dir($images.$folder) and $folder!='.' and $folder!='..')         {         $categories_array[$folder] = array();         $files_in_dir = scandir($images.$folder);         $categories_array[$folder] = filemtime($images.$folder);         foreach($files_in_dir as $file)         {         if(strpos($file, '_thumb.jpg') === strlen($file)-10)         {             $base_file_name = substr($file, 0,  strlen($file)-10);         array_push($categories_array[$folder],$base_file_name);         }         }           }             }             closedir($handle);         }             arsort($categories_array);  
Zaman2015-02-16 09:07:16
Php forum sorusu
resimleri upload ediyorum, ama tarhie göre sıralanmasını istiyorum. filemtime uygulamam gerekiyor, ama nerede ve nasıl uygulayacağımı bilemiyorum. yardım lütfen. iki farklı kod var, ikisi de aynı işi görüyor. 1. Kod: $scandir_array = scandir('files'); foreach($scandir_array as $folder){ if(is_dir('files/'.$folder) and $folder!='.' and $folder!='..'){ // define this key in the array, it will be blank, store categories as keys $categories_array[$folder] = array(); // $total_photos_array[$folder] = 0; $files_in_dir = scandir('files/'.$folder); foreach($files_in_dir as $file){ if($file!='.' and $file!='..'){ // if file is not the category thumbnail (thumbnail.jpg) and not _thumb.jpg and not _small.jpg if($file != "thumbnail.jpg" and substr($file, strlen($file)-10) != "_small.jpg" and substr($file, strlen($file)-10) != "_thumb.jpg"){ // $total_photos_array[$folder]++; $base_file_name = substr($file, 0,  strlen($file)-4); // insert this file in the array of files array_push($categories_array[$folder], $base_file_name); } } } } } krsort($categories_array); 2. Kod: if ($handle = opendir('files')) {     while (false !== ($folder = readdir($handle))) { if(is_dir('files/'.$folder) and $folder!='.' and $folder!='..'){ // define this key in the array, it will be blank, store categories as keys $categories_array[$folder] = array(); // $total_photos_array[$folder] = 0; $files_in_dir = scandir('files/'.$folder); foreach($files_in_dir as $file){ // if file ends in _thumb.jpg if(strpos($file, '_thumb.jpg') === strlen($file)-10){ // $total_photos_array[$folder]++; $base_file_name = substr($file, 0,  strlen($file)-10); // insert this file in the array of files array_push($categories_array[$folder], $base_file_name); } } }     }     closedir($handle);   } krsort($categories_array);
Zaman2015-02-13 01:08:36
Php forum sorusu

www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
Web tasarım ve eğitim kaynağınız.