mesaj formu

sekomedia serdar

buradaki gibi gelişmiş mesaj formu nasıl yapabilirim ??smiley

2010-11-29 20:29:58

  Php

  yusuef Yusuf Polat Avatar

  Neredeki gibi?

  2010-11-29 22:28:40

   Php

   tinymce diye aratırsan bulursun.

   Her programcı birgün Php yi tadacaktır
   2010-11-29 23:39:35

    sekomedia serdar

    tşk drekon buldum:)

    2010-11-30 13:14:05

     Edit:

      tinymce

      sekomedia serdar

      peki bu tinymce dosyasını nasıl gösterecem wamp tan? bütün dosyayı wamp a attım fakat otomatik seçmiyor nasıl yapabilirim

      2010-11-30 15:27:45

       Php

       yusuef Yusuf Polat Avatar

       <script type="text/javascript" src="<site adresiniz + script yolu>/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
       <script type="text/javascript">
       tinyMCE.init({
           // General options
           mode : "textareas",
           theme : "advanced",
           plugins : "safari,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,imagemanager,filemanager",

           // Theme options
           theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
           theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
           theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
           theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,spellchecker,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,blockquote,pagebreak,|,insertfile,insertimage",
           theme_advanced_toolbar_location : "top",
           theme_advanced_toolbar_align : "left",
           theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
           theme_advanced_resizing : true,

           // Example content CSS (should be your site CSS)
           content_css : "css/example.css",

           // Drop lists for link/image/media/template dialogs
           template_external_list_url : "js/template_list.js",
           external_link_list_url : "js/link_list.js",
           external_image_list_url : "js/image_list.js",
           media_external_list_url : "js/media_list.js",

           // Replace values for the template plugin
           template_replace_values : {
               username : "Some User",
               staffid : "991234"
           }
       });
       </script>

       <form method="post" action="somepage">
           <textarea name="content" style="width:100%">
           </textarea>
       </form>

       Bu kodları görünmesini istediğin yere eklersen http://tinymce.moxiecode.com/examples/full.php sayfasındaki Full görünümü elde edersin

       2010-12-02 19:04:07 Edit:2010-12-02 19:09:34

        www.Phpkodlari.com © 2009 Herkes Php öğrenecek
        Web tasarım ve eğitim kaynağınız.